Enstitü Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

Görev : Başkan
Görev Süresi : 19.08.2016 - 19.08.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

Görev : Üye
Görev Süresi : 20.03.2018 - 20.03.2021
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1606
TÜ E-Posta : aihsanobek@trakya.edu.tr

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Üye
Görev Süresi : 07.09.2016 - 07.09.2019
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Üye
Görev Süresi : 01.11.2019 - 01.11.2022
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Adil OĞUZHAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 20.05.2017 - 20.05.2020
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : adiloguzhan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : sedefyas@trakya.edu.tr