YÜKSEK LİSANS

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Başvuru
Ders Aşaması
Tez ve Mezuniyet Aşaması
Yüksek lisans süresi en az 4 yarıyıl; en fazla 6 yarıyıldır.Toplam 10 ders, 1 seminer ve  (60 AKTS), tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 120 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

Bu içerik 26.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 60271 kez okundu.