Birim Kalite Komisyonu ve Kalite Temsilcileri

Birim Kalite Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan
Dr. Öğr Üyesi Şükrü Öner Dinç
Enstitü Sekreteri Cihan SAYAN

Birim Kalite Temsilcileri
Arş. Gör. Selen Balkan
Memur Cem Kavalcı
Bu içerik 30.09.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 499 kez okundu.