UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSAN İÇİN YEDEK SIRASI SONRASI KAYIT TARİHLERİNİN UZATILMASI

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSAN İÇİN YEDEK SIRASI SONRASI KAYIT TARİHLERİNİN UZATILMASI 
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezsiz Yüksek Lisans (uzaktan eğitim) Programı için yedekten kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt  tarihleri sonrasında boş kalan kontenjanların doldurulması için listede kayıt yaptırmak isteyen adayların (en yüksek puandan en küçüğe doğru) kayıtları 30 Ocak 2017(Cumartesi ve Pazar günleri hariç) tarihine kadar uzatılmıştır.

NOT: UZATILAN KAYIT TARİHLERİ İÇİNDE 
İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSAN İÇİN :93 DAHİL VE SONRASI LİSTEDE YER ALAN ADAYLAR
MUHASEBE VE DENETİM UZAKTAN EĞİTİM İÇİN :84 DAHİL VE SONRASI  LİSTEDE YER ALAN ADAYLAR
EĞİTİM BİLİMLERİ UZAKTAN EĞİTİM İÇİN:84 DAHİL VE SONRASI  LİSTEDE YER ALAN ADAYLARDAN  BOŞ KALAN KONTENJAN KADAR ADAYLAR SIRASIYLA ARANACAKTIR.

 UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru formuna buradan  ulaşabilirler )

2-Özgeçmiş

3- Diploma veya Geçiçi Mezuniyet belgesi: Kayıt hakkı kazanan öğrecilierin Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin  aslı ve fotokopisini birlikte getirmeleri gerekmektedir. 

NOT: Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi de getirilmelidir. Onaylı olmayan Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopileri Enstitüce onaylanacaktır.

4-Not belgesi(Transkript)(onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

6- Fotoğraf (5 adet vesikalık)( 4 fotoğrafın arkasına ad,soyad ,T.C kimlik no ve kazanılan bölüm yazılmalıdır.)

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7-Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden veya e-devlet kapısında yer alan (www.turkiye.gov.tr) adresini kullanarak alınabilir.Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi’nin fotokopisi istenecektir.)

8-Dekont(Harç ücreti Yatırılacak hesap numarası Enstitüde verilecektir.)

Bu içerik 26.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2415 kez okundu.