TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR / HEYKEL ALANINDA İLK YÜKSEK LİSANS MEZUNUNU VERDİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2015/2016 Bahar Yarıyılında ilk öğrencilerini alan “Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı” 11.07.2019 tarihinde ilk mezununu verdi. Programın ilk öğrencilerinden olan Aysel Tursun “Osmanlı İmparatorluğunda Heykel” adlı teziyle bu programdan Yüksek Lisans derecesi alan ilk öğrenci oldu. Tez, Heykel Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ercan Yılmaz’ın danışmanlığında tamamlandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 28.06.2019 tarihinde gerçekleşen Tez Savunması ve Sözlü Sınavı’nda, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayhan Çetin (T.Ü. G.S.F. Dekan Yardımcısı) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Seçkin (MSGSÜ Genel Sekreter Yardımcısı V.) jüri üyeleri olarak bulundular.

Bölüm ve Program hakkında Dr. Öğretim Üyesi Ercan Yılmaz (T.Ü. G.S.F. Dekan Yardımcısı, Heykel Bölüm Başkanı) şunları söyledi:

“Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, Bölümümüz Öğretim Üyelerinin azimli çalışmaları sonucu, Üniversitemizde Güzel Sanatlar Alanında açılan ilk lisansüstü program olmuştu. Böylelikle Üniversitemiz aynı zamanda ülke genelinde Heykel Alanında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim veren sınırlı sayıdaki üniversiteler arasında yer almıştı. Gerçekleşen mezuniyet de yine Trakya Üniversitesi’nde bir ilk olma özelliğini taşımakta ve Üniversitemiz Güzel Sanatlar alanında da lisansüstü derece verir hale gelmiş olmaktadır.

Bu durum Trakya Üniversitesi’nin bilimlerde olduğu kadar plastik sanatlar alanında da ulaştığı artistik ve akademik yetkinliğin seviyesini gözler önüne sermektedir.

Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaların sürdürülerek en kısa zamanda ‘Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Sanatta Yeterlik Programı’nın da açılması umut ve dileklerimle.”

Ek Resimler
Bu içerik 19.08.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 1236 kez okundu.