Tez Önerisi Hakkında

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 8. (1) maddesi (Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.)
Gerekli evraklar ve bilgili  Dilekçe ve Formlar kısmında tez önerisi ve danışman belirleme  şeklindeki dosyada bulunmaktadır.
Bu içerik 13.06.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2393 kez okundu.