İŞLETME İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VE İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA GEÇİŞ HAKKINDA

İŞLETME İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VE İŞLETME UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDAN İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA  GEÇİŞ HAKKINDA...
Enstitümüz Yönetim Kurulunun 21.07.2017 tarih ve 40/22 sayılı kararınca 2017-2018 Egitim Ögretim Yılı Güz Yarıyılında İşletme Anabilim Dalı tezsiz/tezsiz(i.ö) yiiksek lisans programlarmdan tezli yiiksek lisans programlarma geçiş ile öğrenci alınmayacaktır.
Bu içerik 25.07.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2336 kez okundu.