EK SÜRE TALEP DİLEKÇESİ

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından alınan ve 10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri (MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

 gereğince, pandemi koşullarında daha önce bu hakkı kullanmayanlar veya 1 defa kullananlar  tez aşamasında bulunan öğrencilerimiz ek süre talebinde bulunabilirler

Ek Dosyalar
Bu içerik 30.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 838 kez okundu.