2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EK KONTENJAN BAŞVURU SONUÇLARI

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EK KONTENJAN BAŞVURU SONUÇLARI...


KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKATİNE


DUYURU


Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine


İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ (İÖ) YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN KESİN KAYIT TARİHLERİ:09-13 EYLÜL 2019 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.


İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ (İÖ) YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YEDEK KAYIT TARİHLERİ: :16-18 EYLÜL 2019 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.


Enstitümüzde (Kesin kayıtlardan sonra yedek kontenjan duyurusu Enstitümüz sayfasından) yapılacaktır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Enstitümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter vekâletiyle kayıt yaptırılması mümkündür.


İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  KAYITTA İSTENEN BELGELER


Türk Uyruklular;


(1)   Başvuru formu (sobe.trakya.edu.tr adresinden ulaşabilirler.)


(2)   Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi).


NOT: Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ile birlikte aslının da getirilmesi durumunda onay işlemi Enstitümüzce yapılacaktır.


(3)   Not belgesi (Transkript) : Not belgesi (Transkript) istenir. Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belgeyi temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Önlisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulanan adayların lisans transkriptinde yer alan mezuniyet derecesi dikkate alınacaktır.


NOT: Not belgesi (Transkript) fotokopisi ile birlikte aslının da getirilmesi durumunda onay işlemi Enstitümüzce yapılacaktır.


(4)   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


(5)   Fotoğraf (2 adet) (Vesikalık)

(6)   Askerlik durum belgesi

 


Yabancı Uyruklular;


(1)   Başvuru formu (sobe.trakya.edu.tr adresinden ulaşabilirler.)


(2)   Diploma: Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği ve ilgili makamlarca Türkçe’ye çevrilmiş metni.


(3)   Not belgesi (Transkript): Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince veya T.C. Noter Onaylı Türkçe’ye çevrilmiş metni.


(4)   Türkçe Yeterlik Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yeterlik belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar için ilgili enstitü yönetim kurulunca oluşturulacak jüri tarafından yapılacak sınavdan başarılı olma şartı aranır. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez. Türkçe yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler bir yıl Türkçe Dil Hazırlık Eğitimi alacaklardır.


(5)   Pasaport Fotokopisi (Onaylı): Fotokopinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.


(6)   Fotoğraf (2 adet) (Vesikalık)

 


NOT:    Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olma şartı aranır. (Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları silinir.)HARÇ ÜCRETLERİ HAKKINDA 
AŞAĞIDA BELİRTİLEN HARÇ ÜCRETLERİ BAŞVURU EVRAKLARI ENSTİTÜ TARAFINDAN EVRAK KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA VERİLECEK HESAP NUMARASINA YATIRILACAKTIR. MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN EVRAK KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA HARÇ ÜCRETİNİ YATIRINIZ.
UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEMLİK ÜCRETİ :2100 TL
İKİNCİ ÖĞRETİM /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEMLİK ÜCRETi :2100 TL


 


NOTLAR:


-Online olarak İkinci Öğretim (İÖ.)Tezsiz Yüksek Lisans, Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına yapılacak başvurularda beyan esas olup, adayların yerleşmeleri halinde kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeleri gerekmektedir.


-Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Öğretim (İÖ.) Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen/kayıtlı olan aday sayısı   KAYITLARINDAN SONRA DA 15 kişinin altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacak ve kesin kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri de iade edilecektir.


-Tezsiz Yüksek Lisans programlarında kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan kayıt tarihleri sonrasında boş kalan kontenjanlar için; ilk yedekten başlamak üzere kayıt yaptırmak isteyen adayların sırası ile aranarak kontenjan dolana kadar kaydı alınır.


-Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarına başvuruda bulunan ve ilanda yayınlanan başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilen adaylardan yerleşenlerin/kayıt olanların ilişikleri kesilecektir.

NOT: Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı Listesi Güncellenmiştir.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 29.08.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 4754 kez okundu.