2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TÜRK UYRUKLU BAŞVURU SONUÇLARI...

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TÜRK UYRUKLU BAŞVURU SONUÇLARI...

Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine

KESİN KAYIT TARİHLERİ: 08-12 Ocak 2018 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

YEDEK KAYIT TARİHLERİ :Tezli Yüksek Lisans programları için: 15-16 Ocak 2018  tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

Enstitümüzde (Kesin kayıtlardan sonra yedek kontenjan duyurusu Enstitümüz sayfasından) yapılacaktır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya noter onaylı vekaletname ile Enstitümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter vekâletiyle kayıt yaptırılması mümkündür.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS  KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER (Türk Uyruklular)

1. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden veya e-devlet kapısında yer alan (www.turkiye.gov.tr) adresini kullanarak alınabilir.Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi’nin fotokopisi istenecektir.)

2. 4 adet vesikalık fotoğraf (Arka yüzlerine ad, soyad , yerleştiği programın adı ve T.C.  kimlik numarası yazılmalıdır.)

3. Diploma ,Geçici mezuniyet belgesini ve transkiripti (not durum belgesi) getirmek zorunludur.
Ek Dosyalar
Bu içerik 06.01.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 5964 kez okundu.