2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanları

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız...  
 
Yüksek Öğetim Kurulu  lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 32.maddesi(MADDE 32 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.) ve T.Ü lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 8.maddesine(İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş ve yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kabul edilir.

(2) Herhangi bir programa yatay geçiş yapan öğrenci bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.)

göre aşağıdaki belgelerle birlikte 02.08.2016-12.08.2016 tarihleri arasında  İlgili Anabilimdalı Başkanlığına başvuru yapmaları gerekmektedir.

Gerekli belgeler;
 -Öğrenci Belgesi
 -Transkript
-Ales Belgesi
-Doktora Programları için dil yeterlik belgesi(en az 55 puan koşulu)

Bu içerik 02.08.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2189 kez okundu.