2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YEDEKTEN KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YEDEKTEN KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU

 Kesin Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

KAYIT TARİHLERİ: 23-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Enstitüde yapılacaktır.

Enstitümüzde  Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen Enstitümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter vekâletiyle kayıt yaptırılması mümkündür.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS  KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER (Türk Uyruklular)

1. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden veya e-devlet kapısında yer alan (www.turkiye.gov.tr) adresini kullanarak alınabilir.Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi’nin fotokopisi istenecektir.)

2. 4 adet vesikalık fotoğraf (Arka yüzlerine ad, soyad , yerleştiği programın adı ve T.C.  kimlik numarası yazılmalıdır.).

3. Diploma ,Geçici mezuniyet belgesini ve transkiripti (not durum belgesi) getirmek zorunludur.

 UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1-Başvuru formuna buradan  ulaşabilirler )

2-Özgeçmiş

3- Diploma veya Geçiçi Mezuniyet belgesi: Kayıt hakkı kazanan öğrecilierin Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin  aslı ve fotokopisini birlikte getirmeleri gerekmektedir. 

NOT: Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi de getirilmelidir. Onaylı olmayan Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopileri Enstitüce onaylanacaktır.

4-Not belgesi(Transkript)(onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

6- Fotoğraf (5 adet vesikalık)( 4 fotoğrafın arkasına ad,soyad ,T.C kimlik no ve kazanılan bölüm yazılmalıdır.)

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7-Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden veya e-devlet kapısında yer alan (www.turkiye.gov.tr) adresini kullanarak alınabilir.Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi’nin fotokopisi istenecektir.)

8-Dekont(Harç ücreti Yatırılacak hesap numarası Enstitüde verilecektir.)

Bu içerik 22.01.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 2134 kez okundu.