Komisyon ve Kurullar

Enstitü Engelli Öğrenci Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : sedefyas@trakya.edu.tr

Enstitü Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Enstitü Bologna Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Bologna Sorumlusu
Görev Süresi : 01.11.2016 - 01.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Enstitü Erasmus Değişim Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Erasmus Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Enstitü Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Farabi Koordinatörü
Görev Süresi : 01.11.2016 - 01.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Enstitü Mevlana Değişim Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Sedef ZEYREKLİ YAŞ

Görev : Üye - Müdür Yardımcısı
Göreve Başlama : 25.09.2020
Telefon : 0 (284) 336 28 41 » Dahili : 135
TÜ E-Posta : sedefyas@trakya.edu.tr

Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner DİNÇ

Görev : Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu
Görev Süresi : 01.11.2016 - 01.11.2019
Telefon : 0 (284) 235 80 39
TÜ E-Posta : sukrudinc@trakya.edu.tr

Alman Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı Ortak Program Yürütme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

Görev : Müdür V.
Görev Süresi : 20.10.2016 - 20.10.2019
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK

Görev : Müdür
Görev Süresi : 20.10.2016 - 20.10.2019
TÜ E-Posta : eicevik@nku.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Elif KIRAN

Görev : Müdür Yrd.
Görev Süresi : 20.10.2016 - 20.10.2019
TÜ E-Posta : ekiran@nku.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 20.03.2017 - 20.03.2020
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özlem TEKİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 31.10.2017 - 31.10.2020
TÜ E-Posta : ozlemtekin@nku.edu.tr

Alman Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı Ortak Program Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

Görev : Müdür V.
Görev Süresi : 08.02.2017 - 08.02.2020
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emrah İsmail ÇEVİK

Görev : Müdür
Görev Süresi : 08.02.2017 - 08.02.2020
TÜ E-Posta : eicevik@nku.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Elif KIRAN

Görev : Üye - Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 08.02.2017 - 08.02.2020
TÜ E-Posta : ekiran@nku.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 20.03.2017 - 20.03.2020
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Özlem TEKİN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 31.10.2017 - 31.10.2020
TÜ E-Posta : ozlemtekin@nku.edu.tr