Doktora Ana Bilim/Anasanat Dalları

Doktora Programları

Ana Bilim/Anasanat DallarıDoctorate Programs

Departments / Art Major

 

İşletme A.B.D.
İşletme Doktora Programı

Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı
Muhasebe ve Finansman Doktora Programı

Business Department

Business Administration Doctorate Program

Management and Organization Doctorate Program

Accounting and Finance Doctorate Program

 

Müzik A.S.D.
Müzik Sanatta Yeterlik Programı

Music Art Major

Music Doctorate of Art Program

 

Tarih A.B.D.
Tarih Doktora Programı

History Department

History Doctorate Program

Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.
 Türk Dili Doktora Programı
 Türk Edebiyatı Doktora Programı

Turkish Language and Literature Department.

 Turkish Language Doctorate Program

 Turkish Literature Doctorate Program

 

Uluslararası İlişkiler A.B.D.
Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

International Relations Department

International Relations Doctorate Program

 

İnterdisipliner Engelli Çalışmaları A.B.D.
Engelli Çalışmaları Doktora Programı

Interdiciplinary Disability Studies Department

Disability Studies Doctorate Program

İntedisipliner Kamu İktisadı A.B.D.
Kamu İktisadı Doktora Programı

Interdicplinary Public Economics Deparment

Public Economics Doctorate Program

 

Kamu Yönetimi A.B.D.
Kamu Yönetimi Doktora Programı

Public Administration Deparment

Public Administration Doctorate Program

 

Yabancı Diller Eğitimi A.B.D.
Alman Dili ve Eğitimi  Doktora Programı

Foreign Language Education Department

German Language and Education Doctorate Program

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı

Labor Economy and Industrial Relations Department

Labor Economics and Industrial Relations Doctorate Program

 

Ekonometri A.B.D
Ekonometri Doktora Programı

Econometrics Department

Econometrics Doctorate Program

 

Arkeoloji A.B.D
Arkeoloji Doktora Programı

Archeology Department

Archeology Doctorate Program

İnterdisipliner Balkan Çalışmaları A.B.D
Balkan Çalışmaları Doktora Programı

Interdiciplinary Balkan Studies Department

Balkan Studies Doctorate Program

 

İktisat A.B.D
İktisat Doktora Programı

Economics Department

Economics Doctorate Program

 

Resim Anasanat Dalı
Resim Sanatta Yeterlik Programı

Painting Art Major

Painting Doctorate of Art Program

 

 

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Okul Öncesi Eğitimi Doktora Program

Department of Basic Education

Preschool Education Doctorate Program

Bu içerik 21.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 41583 kez okundu.