Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans Programları

Ana Bilim /Anasanat Dalları

Yüksek Lisans Programları

Deparments /Art Major

Master’s Programs

Arkeoloji A.B.D.
Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Archeology Department

Archeology Master's Program with Thesis

 

Bankacılık A.B.D.
Bankacılık Tezli Yüksek Lisans Programı

Banking Department

Banking Master's Program with Thesis

 

Çalışma Ekonomisi ve Endistüri İlşkileri A.B.D.
Çalışma Ekonomisi ve Endistüri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı

Labor Economics and Industrial Relationships Department

Labor Economics and Industrial Relations Master's Program with Thesis

 

Eğitim Bilimleri A.B.D.
Eğitim Yönetimi (Tezli)
Eğitim Yönetimi (Tezsiz)
Eğitim Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi İkinci Öğretim  Tezsiz Yüksek Lisans 

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı

Educational Sciences Department

Educational Administration (with Thesis)

Educational Administration (without Thesis)

Educational Administration Distance Education Non-Thesis Master's Degree

Educational Administration Evening Education Non-Thesis Master's Degree

Educational Programs and Teaching Master’s Program with Thesis

İnterdisipliner Engelli Çalışmaları  A.B.D.
Engelli Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Interdiciplinary Disability Studies Department

Disability Studies Master's Program with Thesis

 

Ekonometri A.B.D.
Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı

Econometrics Department

 Econometrics Master's Program with Thesis

 

Güzel Sanatlar Egitimi A.B.D.
Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Fine Arts Education Department

Painting Education Master's Program with Thesis

Music Education Master's Program with Thesis

 

İktisat A.B.D.
İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans

Economics Department

Economics Master's Program with  Thesis

Economics Evening Education Master's Degree without Thesis

 

 

İşletme A.B.D.
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans
Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans
Yönetim ve Organizasyon Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans
Muhasebe ve Denetim II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Muhasebe ve Denetim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Tezli Yüksek Lisans Programı
Finansal Teknolojiler ve Sermaye Piysaları Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Business Department

Business Administration Master's Program with Thesis

Business Administration Non-Thesis Master’s Program

Business Administration Evening Education Master’s Program without Thesis

Business Administration Distance Education Masters Program without Thesis

Management and Organization Masters Program with Thesis

Management and Organization Non-Thesis Masters Program

Management and Organization Distance Education Non-Thesis Master’s Program Program

Accounting and Auditing Master’s Program with Thesis

Accounting and Auditing Evening Education Master’s Program without Thesis

Accounting and Auditing Distance Education Non-Thesis Master's Program

Production Management and Marketting Master’s Program with Thesis

 

Temel Eğitim A.B.D.
Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Basic Education Department

Classroom Teaching Master's Program with Thesis

Preschool Education Master's Program with Thesis

Non-Thesis Master Program in Social Studies Education

 

Kamu Yönetimi A.B.D.
Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Public Administration Department

Public Administration Master's Program with Thesis

 

Maliye A.B.D.
Maliye Tezli Yüksek Lisans Programı

Finance Department

Finance Master's Program with Thesis

Müzik A.S.D.
Müzik tezli Yüksek Lisans

Music Art Major

Master of Music with thesis

Sanat Tarihi A.B.D.
Sanat TarihiTezli Yüksek Lisans Programı

Art History Department

Art History Master’s Program with Thesis

 

Tarih A.B.D.
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

History Department

History Master's Program with Thesis

Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.
Türk Dili Yüksek Lisans
Türk Edebiyatı Yüksek Lisans

Turkish Language and Literature Department

Master of Turkish Language Program

Master of Turkish Literature Program

Uluslararası İlişkiler A.B.D.
Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası İlişkiler   İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans

 

 

International Relations Department

International Relations Master's Program with Thesis

International Relations İ.Ö. Masters Program without Thesis

İnterdisipliner Çalışma İktisadı A.B.D.

Çalışma İktisadı Tezli Yüksek Lisans
 Çalışma İktisadı  İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans

 

Interdiciplinary Labor Economics Department

Labor Economics Thesis Master Prog

Labor Economics Evening Education Master Program without Thesis

 

İnterdisipliner Sağlık Yönetimi A.B.D
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Sağlık Yönetimi İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans

Interdiciplinary Health Management Department

Health Management Master’s Program with Thesis

 Health Management Evening Education Master’s Program without Thesis

 

İnterdisipliner Girişimcilik A.B.D
Girişimcilik Tezli Yüksek Lisans
Girişimcilik İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans

Interdiciplinary Entrepreneurship Department

Entrepreneurship Master with Thesis

Entrepreneurship Evening Education Master’s Program without Thesis

 

İnterdisipliner Finansal Karar Teknikleri ve Aktüerya A.B.D 
Finansal Karar Teknikleri ve Aktüerya İ.Ö. Tezsiz  Yüksek Lisans Programı

Interdiciplinary Financial Decision Techniques and Actuary Department

Financial Decision Techniques and Actuary Evening Education Non-thesis Master's Program

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler A.B.D
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Political Science and International Relations Department

Political Science and International Relations Master’s Program with Thesis

 

İnterdisipliner Görsel Kültür A.B.D
Görsel Kültür Tezli Yüksek Lisans Programı

Interdiciplinary Visual Culture Department

Visual Culture Master's Program with Thesis

 

İnterdisipliner Rekreasyon Yönetimi A.B.D
Rekreasyon Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Interdiciplinary Recreation Management Department

Recreation Management Master's Program with Thesis

 

İnterdisipliner Balkan Çalışmaları A.B.D
Balkan Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

Interdiciplinary Balkan Studies Departmet

Balkan Studies Master's Program with Thesis

 

Temel İslam Bilimleri A.B.D
Temel İslan Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Basic Islamic Sciences Department

Basic Islamic Sciences Master's Program with Thesis

 

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik A.B.D 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Tezli Yüksek Lisans Programı
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tourism Management and Hotel Management Department

Tourism Management and Hospitality Master's Program with Thesis

Tourism Management and Hotel Management Evening Education Master's Program without Thesis

 

Yabancı Diller Eğitimi A.B.D.
Alman dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
İngiliz Dili ve Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Foreign Language Education Department

German Language and Education

English Language and Education Master’s Program with Thesis

 

Heykel Anasanat
Heykel Tezli Yüksek Lisans Programı

Sculpture Art Major

Sculpture Master's Program with Thesis

 

Resim Anasanat
Resim Tezli Yüksek Lisans Programı

Painting Art Major

Painting Master's Program with Thesis

 

İnterdisipliner İnsan ve Toplum Araştırmaları A.B.D.
İnsan ve Toplum Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programı

Interdiciplinary Human and Society Studies Department

Human and Social Studies Master's Program with Thesis

Cultural Studies Master’s Program with Thesis

Felefe ve Din Bilimleri A.B.D.

Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Philosophy and Science of Religion Department

Philosophy and Science of Religion Master’s Program with Thesis

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi  A.B.D.
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Secondary Education Social Fields Education Department

Secondary Education Social Studies Master's Program without Thesis

 

İnterdisipliner Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları İ.Ö. Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Interdiciplinary Gender and Women's Studies Department

Gender and Women's Studies Master's Program with Thesis

Gender and Women's Studies Evening Education Master's Program without Thesis

Gender and Women's Studies  Master's Program without ThesisBu içerik 21.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 197792 kez okundu.