Akademisyen Hareketliliği Hakkında Bilgiler

Ders Verme Hareketliliğinin hedefleri şunlardır:

  • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı Avrupa ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkanı vermek
  • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek
  • Yükseköğretim kurumlarını sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda teşvik etmek

 Ders verme hareketliliğine katılabilme şartları:

1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda en az yarı zamanlı öğretim elemanı olunması,
2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması,
3. Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen bir öğretim programının (teaching programme) olması (Öğretim programı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

NOT: Ders verme hareketliliği sonrasında hibe almaya hak kazanabilmek için misafir olarak gidilen yükseköğretim kurumunda en az 5 ders saati ders vermek gerekmektedir.

Hibe hesaplamaları ve ödemeler :
Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık hibe ödemesi ile seyahat giderlerine destek olacak sekilde (400 €’ya kadar olan uygun seyahat giderlerinin tamamı, 400 €’yu asan bölümün ise %50’si oranında) bir ödeme yapılır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hakettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
Ders vermek üzere yurtdısındaki bir isletmeden yükseköğretim kurumuna davet edilen personelinin hakettiği hibenin hesaplanması davet eden yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdısında geçirilen döneme iliskin masrafların tamamını karsılamaya yönelik değildir.
El kitabında belirtilen ödeme kalemleri dısındaki harcamalar yararlanıcıya aittir.
Faaliyetin gerçeklesmediği ya da öğretim programında ve/veya katılım sertifikasında yararlanıcının en az 5 saat ders verdiği aıçıkça görünmediği durumlarda yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
Hibe ödemeleri vergi kesintilerine tabi tutulmaksızın ve Avro olarak yapılır.
Hibe hesaplamaları sonucunda elde edilen ondalıklı hibe miktarlarının ödeme islemlerinde yarattığı sıkıntılar nedeniyle, yapılan hesaplamalar neticesinde ortaya çıkan ondalıklı hibe miktarlarının ondalık kısım dikkate alınmaksızın ödenmesi mümkündür (1030,71 € yerine 1030 € ödenmesi ya da 2234,28 € yerine 2234 € ödenmesi gibi). Virgülden sonra gelen bölümün ödenip ödenmeyeceği konusundaki karar yükseköğretim kurumuna bırakılmıstır.
Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak sözlesmede yeralacak toplam hibe miktarı taraflarca onaylanmıs öğretim programı ve tahmini seyahat gideri dikkate alınarak belirlenir.
Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin sözlesmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. ilk ödeme belirlenen toplam hibenin en çok %80’i oranında olabilir.
Yükseköğretim kurumu mümkün olan durumlarda, Komisyon tarafından ödenen hibelerin Merkeze ulasması ve Merkez’in de yüklenici kuruma bu hibeyi aktarması sartı ile yararlanıcıya faaliyet dönemi baslamadan veya yurt dısına çıkmadan önce ilk ödemeyi yapar.
Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen öğretim programı, katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler birlikte değerlendirilerek ikinci ödeme miktarı belirlenir.
İkinci ödemenin yapılabilmesi için personelin faaliyet nihai raporunu ofise teslim etmesi sarttır.
Seyahat giderleri farklı bir para birimi üzerinden ise, kur çevrimi yükseköğretim kurumu ile Merkez arasında imzalanan sölesmede belirtildiği sekilde yapılırak “€” cinsinden ödeme yapılır.

Bu içerik 24.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5690 kez okundu.