KESİN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU

 Kesin Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine

(İlk Defa Kayıt Olacaklar İçin)

            2015-2016 Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü programlarında öğrenim görmeye hak kazanan (yerleşen) adayların kesin kayıtları 24-29 Ağustos 2015 (cumartesi günü dahil), yedek olarak yerleşen adayların kayıtları da 31 Ağustos-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Enstitümüzde (Kesin kayıtlardan sonra yedek kontenjan duyurusu Enstitümüzde) yapılacaktır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

            Adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen  Enstitümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter vekâletiyle kayıt yaptırılması mümkündür.

            Önemle duyurulur. 21.08.2015

 

                                                                                                          Prof.Dr. İbrahim SEZGİN

                                                                                                          Enstitü Müdürü

 

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER (Türk Uyruklular)

1. Askerlik Durum Belgesi (e-devlet kapısında yer alan (www.turkiye.gov.tr) adresini kullanarak alacakları çıktıyı Enstitümüze vereceklerdir.Askerlik şubesinden de alınabilir.Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi’nin fotokopisi istenecektir.)

2. 4 adet vesikalık fotoğraf (Arka yüzlerine ad, soyad , yerleştiği programın adı ve T.C.  kimlik numarası yazılmalıdır.).

3. Diploma ,Geçici mezuniyet belgesini getirmek zorunludur.

4. Kimlik Fotokopisi.

 

 

 

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS  KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER (Türk Uyruklular)

1-Başvuru formuna buradan  ulaşabilirler )

2-Özgeçmiş

3-Diploma (onaylı): Yüksek lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programları için başvuracak adayların lisans/tezli yüksek lisans diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi.).

4-Not belgesi(Transkript)(onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri zorunludur. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

5- ALES Sonuç Belgesi: Ales puanı giren adaylardan istenmektedir.

6- Fotoğraf (5 adet vesikalık)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet kapısında yer alan (www.turkiye.gov.tr) adresini kullanarak alacakları çıktıyı Enstitümüze vereceklerdir.Askerlik şubesinden de alınabilir.Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi’nin fotokopisi istenecektir.)

İkinci Öğretim Programlarına Kayıt Yaptıracak Lisansüstü öğrenciler  (İktisat Tezsiz, İşletme Tezsiz,  Sağlık Yönetimi Tezsiz, Uluslararası İlişkiler Tezsiz )

Ders Aşaması                                    : 1,900.-TL

            Ödeme T.İş Bankası T.Ü. Şubesi Sosyal Bilimler Enstitüsü hesabına yapılacaktır. (1301 43777 IBAN: TR59 0006 4000 0011 3010 043777)Dekont kayıt esnasında Enstitüye teslim edilecektir.

Uzaktan Eğitim Programlarına Kayıt Yaptıracak Lisansüstü öğrenciler  (Eğitim Bilimleri Uzaktan Eğitim, İşletme Uzaktan Eğitim, Muhasebe ve Denetim Uzaktan Eğitim)

Ders Aşaması                                    : 1,700.-TL

            Ödeme T.İş Bankası T.Ü. Şubesi Sosyal Bilimler Enstitüsü hesabına yapılacaktır. (1301 180052 IBAN: TR38 0006 4000 0011 3010 1800 52) Dekont kayıt esnasında Enstitüye teslim edilecektir.)

Not 1: İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına kabul edilen aday sayısı 15 kişinin altında kaldığı takdirde bu programlar açılmayacak ve kesin kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri de iade edilecektir.

NOT 2 : Eğitim Bilimleri Tezsiz 5 kişilik kontenjan eğitimi gündüz olup öğrenim ücreti yoktur.

Bu içerik 21.08.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 5466 kez okundu.